Finansiell info

Ägarförteckning 20181231  Antal Aktier Röster
BOKEN INVEST AB 317 041 28,82  %
TIBIA KONSULT AB 292 212 26,56  %
NORGESMOLLENE AS 232 292 21,12  %
INGER BERGSTRAND 49 450 4,50  %
LENNART HERO 47 772 4,34  %
INGA ROSÉN 25 000 2,27 %
BJÖRN MARTINSSON 19 000 1,73 %
JOHN STRANDBERG 13 500 1,23 %
BRITT MARIE PERSSON 5 000 0,45 %
MAJ JOHANSSON 4 312 0,39%
ÖVRIGA 95 867 8,59 %
Totalt 1 100 000 100,0 %