Finansiell info

Ägarförteckning 2021-06-30  Antal Aktier Röster
BOKEN INVEST AB 317 041 28,82 %
TIBIA KONSULT AB 292 212 26,56 %
NORGESMOLLENE AS 232 292 21,12 %
LENNART HERO 55 000 5,00 %
INGER BERGSTRAND 49 450 4,50 %
INGA ROSÉN 25 000 2,27 %
BJÖRN MARTINSSON 19 000 1,73 %
JOHN STRANDBERG 13 500 1,23 %
MAJ JOHANSSON 5 200 0,47 %
BRITT MARIE PERSSON 5 000 0,45 %
ÖVRIGA 86 705 7,85 %
Totalt 1 100 000 100,0 %