Fråga bagaren

Fel i inkråmetSYMTOM MÖJLIGA FEL
Oelastiskt fuktigt inkråm
a. för lågt falltal på mjölet
b. för mycket enzymaktivitet i t. ex. bakhjälpmedlet
c. för kort degföring
d. för vek deg
e. felaktig skållningsmetod
f. för liten surdegsandel
g. för kort baktid
h. för gammal jäst
Smuligt inkråm    a. för styv deg
b. för storporigt inkråm
c. för stor volym på brödet
d. för liten skållningsmängd
Vattenringar a. överjäst deg
b. för hög ingångstemperatur
c. för stor porbildning
d. otillräcklig elasticitet i degen
Degrand 
a. för låg ugnstemp.
b. för stora degämne
c. för svag undervärme
d. för lågt falltal på mjölet
e. för liten surdegsandel
Tätporigt   
a. otillräcklig degmognad
b. för styv deg
c. för kort rask
Grovporigt a. övermogen deg
b. för vek deg
c. för hög rask
d. för svagt mjöl
e. för lågt falltal på mjölet
f. för hög enzymaktivitet i degen
g. för lite degbearbetning
h. för lite fett i degen
Ojämn porbildning    a. för varm deg
b. för vek deg
c. övermogen deg
d. för hög rask
e. för gammal jäst
Torrsprickor 
a. för styv deg
b. för högt falltal på mjölet
c. för lite skållning i degen
d. för lite fett i degen
Håligheter
a. för mycket över- och/eller undervärme
b. felaktig uppslagning
c. för mycket uppslagningsmjöl
d. för mycket olja i tex. degtratten
e. för mycket gluten i receptet
Deg i inkråmet    a. för dåligt tinat före raskning