Finansiell info

Finansiella rapporterKlicka på länken nedan för att få rapporten i pdf-format.

(2021-08-12) Delårsrapport1/1-30/6 2021

(2021-04-28) Delårsrappoort 1/1-31/3 2021

(2021-03-31) Årsredovisning 2020

(2021-01-28) Bokslutskommuniké 2020

(2020-10-23) Delårsrappoort 1/1-30/9 2020

(2020-08-12) Delårsrapport 1/1-30/6 2020


(2020-04-29) Delårsrapport 1/1-31/3 2020

(2020-03-27) Årsredovisning 2019

(2020-01-29) Bokslutskommuniké 2019

(2019-10-23) Delårsrapport 1/1-30/9 2019

(2019-08-14) Delårsrapport 1/1-30/6 2019

(2019-04-24) Delårsrapport 1/1-31/3 2019

(2019-03-27) Årsredovisning 2018

(2019-01-30) Bokslutskommuniké 2018

(2018-10-25) Delårsrapport 1/1-30/9 2018 
(2018-08-13) Delårsrapport 1/1-30/6 2018 
(2018-04-18) Delårsrapport 1/1-31/3 2018

(2018-03-23) Årsredovisning 2017

(2018-02-01) Bokslutskommuniké 2017

(2017-10-24) Delårsrapport 1/1-30/9 2017

(2017-08-14) Delårsrapport 1/1-30/6 2017
(2017-04-20) Delårsrapport 1/1-31/3 2017
(2017-03-20) Årsredovisning 2016
(2017-02-02) Bokslutskommuniké 2016

(2016-10-27) Delårsrapport 1/1-30/9 2016
(2016-08-23) Delårsrapport 1/1-30/6 2016
(2016-04-20) Delårsrapport 1/1-31/3 2016
(2016-03-21) Årsredovisning 2015
(2016-02-03) Bokslutskommuniké 2015
(2015-11-05) Delårsrapport 1/1-30/9 2015
(2015-08-19) Delårsrapport 1/1-30/6 2015
(2015-04-22) Delårsrapport 1/1 - 31/3 2015
(2015-03-25) Årsredovisning 2014
(2015-02-04) Bokslutskommuniké 2014
(2014-10-29) Delårsrapport 1/1-30/9 2014
(2014-08-20) Delårsrapport 1/1-30/6 2014
(2014-04-24) Delårsrapport 1/1 - 31/3 2014
(2014-03-24) Årsredovisning 2013
(2014-02-05) Bokslutskommuniké 2013
(2013-10-23) Delårsrapport 1/1-30/9 2013
(2013-08-21) Halvårsrapport 1/1-30/6 2013
(2013-04-17) Delårsrapport 1/1 - 31/3 2013
(2013-03-15) Årsredovisning 2012
(2013-01-28) Bokslutskommuniké 2012

(2012-10-25) Delårsrapport 1/1-30/9 2012
(2012-08-21) Halvårsrapport 1/1-30/6 2012
(2012-04-18) Delårsrapport 1/1 - 31/3 2012
(2012-03-20) Årsredovisning 2011
(2012-01-25) Bokslutskommuniké 2011
(2011-10-27) Delårsrapport 1/1 - 30/9 2011
(2011-08-17) Halvårsrapport 1/1-30/6 2011
(2011-04-13) Delårsrapport 1/1-31/3 2011
(2011-03-14) Årsredovisning 2010
(2011-01-26) Bokslutskommuniké 2010
(2010-09-30) Delårsrapport 1/1 - 30/9 2010
(2010-08-16) Halvårsrapport 1/1 - 30/6 2010
(2010-04-21) Delårsrapport 1/1 - 31/3 2010
(2010-03-17) Årsredovisning 2009
(2010-01-27) Bokslutskommuniké 2009
(2009-10-19) Delårsrapport 1/1 - 30/9 2009
(2009-08-17) Halvårsrapport 1/1 - 30/6 2009
(2009-04-08) Delårsrapport 1/1 - 31/3 2009
(2009-03-20) Årsredovisning 2008
(2009-01-28) Bokslutskommuniké 2008
(2008-10-23) Delårsrapport 1/1 - 30/9 2008
(2008-08-14) Delårsrapport 1/1 - 30/6 2008 
(2008-04-02) Delårsrapport 1/1 - 31/3 2008
(2008-03-19) Årsredovisning 2007 
(2007-10-25) Delårsrapport 1/1 - 30/9 2007
(2007-08-16) Delårsrapport 1/1 - 30/6 2007
(2007-04-11) Delårsrapport 1/1 - 31/3 2007
(2007-03-17) Årsredovisning 2006
(2006-03-24) Årsredovisning 2005
(2005-04-03) Årsredovisning2004