Finansiell info

Firsth NorthViktig information om Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq . Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Skåne-möllans Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission tel 08-50 30 15 50, ca@mangold.se