Finansiell info

Skåne-möllans insiderförteckning - person i ledande ställningStyrelse Aktier direktägda Aktier via bolag Totalt aktier Senast förändr. antal aktier Senaste förändr. datum
Anders Persson 100  328 883 100 100 2014-06-25
Mette Poulsen 100 100 100 100 2015-03-25
Björn Gjethammer - - - - -
Rune Johnsen - - - - -
Anders Bergstrand 150 292 212 292 362 +27 250 2015-02-20
Håkan Sigvant  -  -  -

 

Medarbetare Aktier direktägda Aktier via bolag Totalt aktier Senast förändr. antal aktier Senaste förändr. datum
Christer Johnsson 500 - 500 100 2014-02-11
Mikael Håkanson - - - - -
Anders Persson, VD 100 - 100 100 2014-06-25
Elisabeth Nilsson 50 - 50 50 2014-02-18
Niklas Persson - - - - -

Madeleine Billing

- - - - -

Revisor Bengt Ekenberg

 -  -  -  -

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

Vänligen meddela kvarn@skane-mollan.se om ni blir insider i Skåne-möllan AB.