Finansiell info

Viktiga datumTorsdagen den 24 april 2014 - Årsstämma samt delårsrapport jan-mars 2014

Onsdagen den 20 augusti 2014 - Delårsrapport jan-juni 2014

Onsdagen den 29 oktober 2014 - Delårsrapport jan-sept 2014