Finansiell info

Viktiga datumOnsdagen den 29 oktober 2014 - Delårsrapport jan-sept 2014

Onsdagen den 4 februari 2015 - Bokslutskommuniké 2014

Onsdagen den 22 april 2015 - Årsstämma samt delårsrapport jan-mars 2015