Finansiell info

Viktiga datumOnsdagen den 29 januari 2020 - Bokslutskommuniké 2019

Onsdagen den 29 april 2020 - Årsstämma och delårsrapport jan-mars 2020