Finansiell info

Viktiga datum
Fredagen den 23 oktober 2020 - Delårsrapport jan-sept 2020
Torsdagen den 28 januari 2021 - Bokslutskommuniké 2020
Onsdagen den 28 april 2021- Årsstämma och delårsrapport jan-mars 2021