Finansiell info

Viktiga datumTorsdagen den 1 februari 2018 - Bokslutskommuniké 2017

Onsdagen den 18 april 2018 - Årsstämma och delårsrapport jan-mars 2018