Finansiell info

Viktiga datumOnsdagen den 3 februari 2016 - Bokslutskommuniké 2015

Onsdagen den 20 april 2016 - Årsstämma och delårsrapport jan-mars 2016