Finansiell info

Viktiga datumOnsdagen den 30 januari 2019 - Bokslutskommuniké 2018

Onsdagen den 24 april 2019 - Årsstämma och delårsrapport jan-mars 2019