Finansiell info

Viktiga datumTorsdagen den 2 februari 2017 - Bokslutskommuniké 2016

Torsdagen den 20 april 2016 - Arsstämma och delårsrapport jan-mars 2017