Finansiell info

LedningAnders Persson

Verkställande direktör
Maila Anders
0418-44 75 39
070-530 48 83

Född 1967
Anställd 1993
Utbildad civilekonom

Arbetslivserfarenhet från olika chefsposter inom Skåne-möllan sedan 1993.

Christer Johnsson

Produktutveckling- och Kvalitetschef
Maila Christer
0418-50332
070-592 01 03

Född 1954
Anställd 1995
Utbildad ingenjör

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Elisabeth Nilsson

Ekonomiansvarig och spannmålsinköpare
Maila Elisabeth

0418-50338
076-146 56 56

Född 1983
Anställd 2007
Utbildad civilekonom

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Mikael Håkansson

Försäljning och Logistik
Maila Mikael
0418-44 75 38
070-348 17 81

Född 1970
Anställd 1999
Utbildad inom ekonomi & marknadsföring

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.