Finansiell info

LedningAnders Persson

Verkställande direktör
Maila Anders
0418-44 75 39
070-530 48 83

Född 1967
Anställd 1993
Utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Tillträdde som VD 2005.

Arbetslivserfarenhet från olika chefsposter inom Skåne-möllan sedan 1993.

Privat innehar Anders 100 aktier och 317 041 aktier via bolag.

Christer Johnsson

Produktutveckling- och Kvalitetschef
Maila Christer
0418-50332
070-592 01 03

Född 1954
Anställd 1995
Utbildad ingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Christer äger privat 500 aktier i Skåne-möllan.

Elisabeth Nilsson

Ekonomiansvarig och spannmålsinköpare
Maila Elisabeth

0418-50338
076-146 56 56

Född 1983
Anställd 2007
Utbildad civilekonom vid Lunds universitet. 

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Elisabeth äger 50 aktier i Skåne-möllan.

Mikael Håkansson

Försäljning och Logistik
Maila Mikael
0418-44 75 38
070-348 17 81

Född 1970
Anställd 1999
Utbildad inom ekonomi & marknadsföring i Helsingborg.

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan. 

Mikael äger inga aktier i Skåne-möllan.