Produkter

Möllarens goda mjölI butikerna hittar ni våra produkter under namnet Möllarens. För att garantera kvaliteten arbetar vi med utvalda spannmålsodlare som producerar den råvara vi önskar. För att receptet skall ge samma bakresultat varje gång krävs stabila egenskaper hos mjölet. Detta uppnås genom noggrann kontroll och ständig uppföljning av varje odlares leveranser.