Finansiell info

StyrelsenHåkan Sigvant, styrelseordförande

Född 1951. Invald 2015. Utbildad förvaltningssocionom. Arbetslivserfarenhet från bl.a. VD-befattningar inom Pågengruppen, chefsbefattningar inom ICA och egenföretagare.

Idag styrelseordförande i Skåne-möllan AB, styrelseordförande i SödervidingeBagaren AB och styrelseordförande i AeM Scandinavia AB.

Håkan är oberoende i förhållandet till bolaget och dess större ägare.

Anders Bergstrand, ledamot

Född 1978. Invald 2013. Utbildad Civilingenjör och Ekonomie Magister. Arbetslivserfarenhet från konsult Accenture.

Idag styrelseledamot i Skåne-möllan AB, ordförande i Tibia Konsult AB och styrelseledamot i Midway Holding AB.

Anders är oberoende i förhållandet till bolaget men inte i förhållandet till dess större ägare.

Anders Persson, ledamot

Född 1967. Invald 2014.  Utbildad Civilekonom. Arbetslivserfarenhet från olika chefsposter inom Skåne-möllan sedan 1993.

Idag VD i Skåne-möllan AB och styrelseledamot i Skåne-möllan AB och Vallåkra Lantmannaaffär. Styrelseordförande i Mel-Compagniet.

Anders är beroende i förhållandet till bolaget och till dess större ägare.

Mette Poulsen, ledamot

Född 1968. Invald 2015. Utbildning
Master of Science – Economy from Copenhagen Business School. Arbetslivserfarenhet från bl.a International Marketing Manager ASP-HOLMBLAD, Consultant CA Nordic, Commercial Director Retail Nordic.

Idag VD för Asp-Holmblad A/S och styrelseledamot i Skåne-möllan AB.

Mette är oberoende i förhållandet till bolaget och dess större ägare.

Björn Gjethammer, ledamot

Född 1961. Invald 2012. Utbildad Civilekonom/MBA. Arbetslivserfarenhet från bl.a. chefsposter inom Norwell/Sekkingstad Gruppen, Gilde Norge och Møller Gruppen.

Idag styrelseledamot i Skåne-möllan AB och koncernchef/VD i norska Norgesmøllene. Sitter med i flera styrelser bl.a. i Mel-Compagniet, Valsemøllan, Saga Seafood A.S, NHO (Mat & Drikke), MesterBakeren och Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk.

Björn är oberoende i förhållandet till bolaget men inte i förhållandet till dess större ägare.

Terje Ramm, suppleant

Född 1959. Invald 2012.

Idag styrelsesuppleant i Skåne-möllan AB och vice VD i Norgesmøllene.

Terje är oberoende i förhållandet till bolaget men inte i förhållandet till dess större ägare.