Finansiell info

StyrelsenHåkan Sigvant, styrelseordförande

Håkan Sigvant, född 1951. Invald 2015. Styrelseordförande i Skåne-möllan AB, styrelseordförande i Södervidingebagaren AB, styrelseordförande i Aem Scandinavia AB och styrelseledamot i Ohsika AB

Anders Bergstrand, ledamot

Född 1978. Invald 2013. Styrelseledamot i Skåne-möllan AB, ordförande i Tibia Konsult AB, styrelseledamot i Midway Holding AB.

Anders Persson, ledamot

Invald 2014. Styrelseledamot i Skåne-möllan AB och Vallåkra Lantmannaaffär. VD i Skåne-möllan AB.

Mette Poulsen, ledamot

Mette Poulsen, född 1968. Invald 2015. VD för Asp-Holmblad A/S.

Björn Gjethammer, ledamot

Född 1961. Styrelseordförande i Skåne-möllan AB, invald i styrelsen 2012. VD i norska Norgesmøllene.

Terje Ramm, suppleant

Styrelsesuppleant i Skåne-möllan AB. Invald 2012. Vice VD i Norgesmøllene.