Finansiell info

StyrelsenSten Persson, styrelseordförande

Född 1940. Invald 1994. Styrelseordförande i Skåne-möllan AB. F d VD i Skåne-möllan AB, anställd sedan 1971.

Jan Bengtsson, ledamot

Född 1944. Invald 1998. Styrelseledamot i Skåne-möllan AB,
Midway Holding AB och Sensys Traffic AB.

Björn Gjethammer, ledamot

Född 1961. Styrelseledamot i Skåne-möllan AB, invald i styrelsen 2012. VD i norska Norgesmøllene.

Terje Ramm

Styrelsesuppleant i Skåne-möllan AB. Invald 2012. Vice VD i Norgesmøllene.

Anders Bergstrand, ledamot

Född 1978. Invald 2013. Styrelseledamot i Skåne-möllan AB, ordförande i Tibia Konsult AB, styrelseledamot i Midway Holding AB.