Om oss
Ladda ner:
Leverantörsuppförandekod
  (.pdf 20 KB)
Uppförandekod
  (.pdf 139 KB)
Supplier Code of Conduct
  (.pdf 20 KB)

UppförandekodSkåne-möllan har i uppförandekoden samlat företagets riktlinjer vad gäller arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, affärsetik och miljö. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare på Skåne-möllan. Uppgörandekoden och leverantörsuppförandekoden, där utvalda delar finns med, går att hämta till vänster.