Bolagsbeskrivning

Skåne-möllan med mjöl som möjlighet

Skåne-möllan är en innovativ kvarn som ligger mitt bland sädesfälten i skånska Tågarp. En mycket stor del av de ca: 50 000 ton spannmål vi årligen hanterar är alltså närodlat! Med hög servicegrad och yppersta kunskap levererar vi mjöl och spannmålsprodukter till bagerier, livsmedelsindustrier och konsumenter. Vår specialitet är att vi skräddarsyr produkter så att de ska passa våra kunders önskemål. Vi är ca 30 anställda som genom engagemang, småskalighet och lyhördhet är ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna.

Skåne-möllan står på fem ben, det första benet är mjöler till livsmedelsbranschen under varumärket Skåne-möllan, det andra är mjöler till konsumentmarknaden där vi producerar EMV (Egna Märkes Varor) och mjöler i vårt egna varumärke Möllarens Mjöl. Det tredje benet är våra TTT-produkter, det vill säga värmebehandlade produkter som bl.a förlänger brödets färskhållning. Det fjärde benet är våra MWT-produkter som tillverkas med microvågsteknik och det femte är SMT-produkter som är ångbehandade produkter, t.ex. havregryn. Ett bra och gemensamt uttryck för våra TTT & MWT-produkter är ”synlig nytta”!

Med våra tre bulkbilsekipage levererar vi dagligen mjöler till våra kunder i framförallt södra Sverige. Vi levererar till såväl de stora livsmedelsindustrierna som till det lilla konditoriet. Våra TTT-produkter är unika vilket innebär att de hittat vägar ut i Europa.

Kvalité är en mycket viktig del av arbetet på Skåne-möllan och vi strävar efter ständig förbättring inom detta område. ”Global Standard for Food Safety” heter standarden som vi är certifierade efter och vi genomför årliga kvalitetsrevisioner. Skåne-möllan är även certifierade för KRAV och EU-ekologisk produktion och efterfrågan på dessa produkter ökar, vi erbjuder våra kunder ett brett ekologiskt sortiment.

Affärsidé

”Skåne-möllan skall på ett effektivt sätt förädla cerealieråvaror för användning i livsmedelsprodukter. Råvarorna skall i huvudsak vara av svenskt ursprung. Skåne-möllan ska leverera mjöl och spannmålsprodukter som svarar mot våra kunders behov”

Historik

1971 grundade Sten Persson, Nils Jönsson, och Evald Nilsson den kvarn som skulle utvecklas till Skåne-möllan. Idén var enkel: att bli ett alternativ till de stora mjölleverantörerna i tider då lantbruks- och jordbrukskooperativen hade 90 % av mjölmarknaden. De ville bli en personlig leverantör med produkter av hög kvalitet och hög servicegrad. Början var tuff, men idén stark och vann så småningom berättigad framgång hos både små och medelstora bagerier. Första byggetappen stod klar 1972,  därefter har vi vid ett flertal tillfälle byggt ut för att kunna öka både kvarn- och lagerkapacitet.

Ägandet

Fram till 1994 var Skåne-möllan ett helägt dotterbolag till Svenska Foder. Men den 1 januari 1995, samma dag som Sverige gick med i EU köpte Sten Persson tillsammans med Midway ut tillgångarna i ”gamla” Skåne-möllan och ett ”nytt” Skåne-möllan såg dagens ljus.

Sedan dess har det skett en otrolig utveckling i företaget, personalstyrkan har mer än dubblats! Våra TTT-produkter har gjort succé på marknaden och ökar för varje år. Möllarens har fortsatt att vara ett starkt varumärke och livsmedelsindustrin har gått från att vara flera små enheter till att bli färre men större.

I juli 1998 börsnoterades Skåne-möllan på Firsth North där vi än idag är noterade. Bolaget har 605 aktieägare och de tre huvudägarna Boken Invest AB, Tibia Konsult AB och Norgesmøllene AS äger tillsammans 76,5 % av aktierna. Certified Advisor är Mangold Fondkommission.