Styrelse & ledning

Styrelse

Håkan Sigvant
Styrelseordförande

Född 1951. Invald 2015.

Utbildad förvaltningssocionom vid Lunds universitet. Arbetslivserfarenhet från bl.a. VD-befattningar inom Pågengruppen, chefsbefattningar inom ICA och egenföretagare.

Idag styrelseordförande i Skåne-möllan AB, styrelseordförande i SödervidingeBagaren AB och styrelseordförande i AeM Scandinavia AB.

Håkan är oberoende i förhållandet till bolaget och dess större ägare. Äger inga aktier i Skåne-möllan.

Placeholder

Pia Nilsson
Ledamot

Född 1972. Invald 2024.

Verkställande direktör och Brand Strategist & Talent Transformation Consultant i Bubcom AB samt Network Leader i EGN Sverige. Pia Nilsson har bl.a. en magisterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm samt utbildning i ledarskap och marknadsföring. Hon är för närvarande verksam som styrelseordförande i Kvadrat Holding AB samt Green Furniture Concept AB och har tidigare varit styrelseordförande eller ledamot i ett flertal andra bolag. Pia Nilsson har tidigare innehaft chefspositioner i Pågen AB, Mars Scandinavia och Unilever Nordic.

Pia är oberoende i förhållandet till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav 1 000 st aktier via bolaget Bubcom AB.

Anders Persson
Ledamot

Född 1967. Invald 2014.

Utbildad Civilekonom vid Lunds universitet. Arbetslivserfarenhet från olika chefsposter inom Skåne-möllan sedan 1993.

Idag VD i Skåne-möllan AB och styrelseledamot i Skåne-möllan AB och Vallåkra Lantmannaaffär. Styrelseordförande i Mel-Compagniet.

Anders är beroende i förhållandet till bolaget och till dess större ägare.

Anders äger 1000 aktier privat och 3 170 410 aktier via bolag.

Mette Poulsen
Ledamot

Född 1968. Invald 2015.

Utbildning
Master of Science – Economy from Copenhagen Business School. Arbetslivserfarenhet från bl.a International Marketing Manager ASP-HOLMBLAD, Consultant CA Nordic, Commercial Director Retail Nordic.

Idag VD för Asp-Holmblad A/S och styrelseledamot i Skåne-möllan AB.

Mette är oberoende i förhållandet till bolaget och dess större ägare.

Aktieinnehav 1 000 st aktier.

Profilbilde Trond åker

Trond Fidje Ledamot

Född 1963. Invald 2024.

Koncernchef samt verkställande direktör i norska Cernova AS. Trond Fidje är utbildad diplomøkonom (motsvarande fil. kand i ekonomi) samt har en MBA från Norges handelshøyskole (NHH Norwegian School of Economics). Han har en lång erfarenhet som ledande befattningshavare i ett flertal bolag, däribland Felleskjøpet Agri SA, Natre Vinduer AS, HOFF Norske Potetindustrier SA, Moelven Wood AS och Prior Nor BA m.fl.

Trond är oberoende i förhållandet till bolaget men inte i förhållandet till dess större ägare.

bjorn-gjethammar

Björn Gjethammer
Suppleant

Född 1961. Invald 2012.

Utbildad Civilekonom/MBA vid BI/Norwegian School of Management. Arbetslivserfarenhet från bl.a. chefsposter inom Norwell/Sekkingstad Gruppen, Gilde Norge och Møller Gruppen.

Idag styrelseledamot i Skåne-möllan AB och koncernchef/VD i norska Norgesmøllene som äger    2 322 920 aktier i Skåne-möllan. Sitter med i flera styrelser bl.a. i Mel-Compagniet, Valsemøllan, Saga Seafood A.S, NHO (Mat & Drikke), MesterBakeren och Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk.

Björn är oberoende i förhållandet till bolaget men inte i förhållandet till dess större ägare.

Ledning

Anders Persson
Verkställande direktör

Maila Anders
0418-44 75 39
070-530 48 83

Född 1967
Anställd 1993
Utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Tillträdde som VD 2005.

Arbetslivserfarenhet från olika chefsposter inom Skåne-möllan sedan 1993.

Privat innehar Anders 1000 aktier och 3 170 410 aktier via bolag.

Christer Johnsson
Produktutveckling- och Kvalitetschef​

Maila Christer
0418-50332
070-592 01 03

Född 1954
Anställd 1995
Utbildad ingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Christer äger privat 5000 aktier i Skåne-möllan.

elisabeth-nilsson

Elisabeth Nilsson
CFO och spannmålsinköpare​

Maila Elisabeth
0418-50338
076-146 56 56

Född 1983
Anställd 2007
Utbildad civilekonom vid Lunds universitet.

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Elisabeth äger 500 aktier i Skåne-möllan.

Mikael Håkansson
Försäljning och Logistik

Maila Mikael
0418-44 75 38
070-348 17 81

Född 1970
Anställd 1999
Utbildad inom ekonomi & marknadsföring i Helsingborg.

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Mikael äger 240 aktier i Skåne-möllan.