Styrelse & ledning

Styrelse

Håkan Sigvant
Styrelseordförande

Född 1951. Invald 2015.

Utbildad förvaltningssocionom vid Lunds universitet. Arbetslivserfarenhet från bl.a. VD-befattningar inom Pågengruppen, chefsbefattningar inom ICA och egenföretagare.

Idag styrelseordförande i Skåne-möllan AB, styrelseordförande i SödervidingeBagaren AB och styrelseordförande i AeM Scandinavia AB.

Håkan är oberoende i förhållandet till bolaget och dess större ägare. Äger inga aktier i Skåne-möllan.

Anders Bergstrand
Ledamot

Född 1978. Invald 2013.

Utbildad Civilingenjör vid Lunds Tekniska högskola och Ekonomie Magister vid Lunds universitet. Arbetslivserfarenhet från konsult Accenture.

Idag styrelseledamot i Skåne-möllan AB, ordförande i Tibia Konsult AB och styrelseledamot i Midway Holding AB.

Anders är oberoende i förhållandet till bolaget men inte i förhållandet till dess större ägare.

Anders äger 150 aktier privat och 292 212 aktier via bolag.

Anders Persson
Ledamot

Född 1967. Invald 2014.

Utbildad Civilekonom vid Lunds universitet. Arbetslivserfarenhet från olika chefsposter inom Skåne-möllan sedan 1993.

Idag VD i Skåne-möllan AB och styrelseledamot i Skåne-möllan AB och Vallåkra Lantmannaaffär. Styrelseordförande i Mel-Compagniet.

Anders är beroende i förhållandet till bolaget och till dess större ägare.

Anders äger 100 aktier privat och 317 041 aktier via bolag.

Mette Poulsen
Ledamot

Född 1968. Invald 2015.

Utbildning
Master of Science – Economy from Copenhagen Business School. Arbetslivserfarenhet från bl.a International Marketing Manager ASP-HOLMBLAD, Consultant CA Nordic, Commercial Director Retail Nordic.

Idag VD för Asp-Holmblad A/S och styrelseledamot i Skåne-möllan AB.

Mette är oberoende i förhållandet till bolaget och dess större ägare. Aktieinnehav 100 st aktier.

Björn Gjethammer
Ledamot

Född 1961. Invald 2012.

Utbildad Civilekonom/MBA vid BI/Norwegian School of Management. Arbetslivserfarenhet från bl.a. chefsposter inom Norwell/Sekkingstad Gruppen, Gilde Norge och Møller Gruppen.

Idag styrelseledamot i Skåne-möllan AB och koncernchef/VD i norska Norgesmøllene som äger 232 292 aktier i Skåne-möllan. Sitter med i flera styrelser bl.a. i Mel-Compagniet, Valsemøllan, Saga Seafood A.S, NHO (Mat & Drikke), MesterBakeren och Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk.

Björn är oberoende i förhållandet till bolaget men inte i förhållandet till dess större ägare.

Rune_J

Rune Johnsen
Suppleant

Född 1974. Invald 2020.

Rune Johnsen är COO i norska Norgesmøllene. Rune är civilingengör i kemi och har examen från Swiss Milling School samt en MBA från NHH.

Idag styrelsesuppleant i Skåne-möllan AB genom Norgesmøllene som äger 232 292 aktier i Skåne-möllan. 

Rune är oberoende i förhållandet till bolaget men inte i förhållandet till dess större ägare.

Ledning

Anders Persson
Verkställande direktör

Maila Anders
0418-44 75 39
070-530 48 83

Född 1967
Anställd 1993
Utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Tillträdde som VD 2005.

Arbetslivserfarenhet från olika chefsposter inom Skåne-möllan sedan 1993.

Privat innehar Anders 100 aktier och 317 041 aktier via bolag.

Christer Johnsson
Produktutveckling- och Kvalitetschef​

Maila Christer
0418-50332
070-592 01 03

Född 1954
Anställd 1995
Utbildad ingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Christer äger privat 500 aktier i Skåne-möllan.

elisabeth-nilsson

Elisabeth Nilsson
Ekonomiansvarig och spannmålsinköpare​

Maila Elisabeth
0418-50338
076-146 56 56

Född 1983
Anställd 2007
Utbildad civilekonom vid Lunds universitet.

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Elisabeth äger 50 aktier i Skåne-möllan.

Mikael Håkansson
Försäljning och Logistik

Maila Mikael
0418-44 75 38
070-348 17 81

Född 1970
Anställd 1999
Utbildad inom ekonomi & marknadsföring i Helsingborg.

Arbetslivserfarenhet från olika tjänster inom Skåne-möllan.

Mikael äger inga aktier i Skåne-möllan.