Vår affärsidé

”Skåne-möllan ska leverera mjöl och spannmålsprodukter som svarar mot våra kunders behov.”

Skåne-möllan står på fem ben. Det första är mjöler till livsmedelsbranschen under varumärket Skåne-möllan, det andra är mjöler till konsumentmarknaden där vi producerar EMV (Egna Märkes Varor) och mjöler i vårt eget varumärke Möllarens Mjöl. Det tredje benet är våra varumärkesskyddade TTT-produkter, det vill säga värmebehandlade produkter som bland annat förlänger brödets färskhållning och hållbarhet. Det fjärde benet är våra MWT-produkter som tillverkas med microvågsteknik och det femte är SMT (Steam milling treatment), ångbehandling av spannmål och havre för tillverkning av bland annat havregryn.