Hållbarhet är kvalitet

Bara bra produkter

Lokalt är hållbart. Största delen av vårt spannmål odlas därför av kontraktsbönder inom en radie av 10 mil. Vi har ett eget laboratorium för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten och är certifierade enligt Global Standard for Food Safety, ekologisk produktion och KRAV.

Kvalité

Kvalitet är kärnan i vår verksamhet. Sedan 2004 är vi certifierade enligt Global standard for Food Safety (f.d BRC). Detta kvalitetsledningssystem ska säkerställa att vi på Skåne-möllan producerar säkra livsmedel. En gång om året revideras vi av vårt certifieringsorgan. Vårt senaste certifikat med AA i betyg finns att ladda ner här. Kvalitetsansvarig på Skåne-möllan är Christer Johnsson.

Hållbarhet
Ekologiskt

Ekologiskt

Vår kvarn ligger omgiven av spannmålsfält, vilket gör att vi kan följa bondens produktion på nära håll. Vi försöker alltid i första hand att ha ekologiska kontraktsodlingar från vårt närområde. Sedan 2008 är Skåne-möllan certifierade för att producera EU-ekologiska mjöler och sedan 2017 även för KRAV. Att producera ekologiskt ställer stora krav på att kunna särskilja ekologiskt odlad spannmål från det konventionella. Det är Skåne-möllan med sitt flexibla produktionssätt extra bra på. 

Miljö

För att minimera miljöpåverkan köps huvuddelen av spannmålsråvaran in från odlare i vårt närområde. Utleveranser av mjölprodukter sker med moderna lastbilsekipage som uppfyller hög miljöklass. I anläggningen använder vi oss av el och gas. Vi använder oss av 100% förnyelsebar el och biogas. Skåne-möllan är anslutet till Näringslivets Producentansvar som är en godkänd producentansvarsorganisation.

Miljö
Uppförandekod

Uppförandekod

Skåne-möllan har i uppförandekoden samlat företagets riktlinjer vad gäller arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, affärsetik och miljö. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare på Skåne-möllan.