Vår historia

När kvarnarna i mitten på sextiotalet växte sig allt större och samtidigt blev allt färre föddes en idé hos tre mjölnare i Skåne. De ville skapa en kvarn som var liten, effektiv och med hög innovationsgrad. Detta gick tvärt emot tidens trend – men skulle visa sig vara ett smart drag.

Första mjölet levereras

Livsmedelsingenjören Sten Persson, kvarnmästaren Evald Nilsson och möllaren Nils Jönsson såg möjligheten att bli en smidig och lyhörd resurs för mindre och medelstora bagerier och konditorier. 1972 startades verksamheten och redan från start vågade de tre mjölnarna gå mot strömmen genom att använda en ny unik sorts silosar i stål och plåt istället för de traditionella i betong. Den första leveransen mjöl, varsamt mald i den sprillans nya Golfetto-kvarnen, gick till Enochs Bageri i Båstad.

Rätt i tiden

Den ursprungliga idén var att arbeta med utvalda, närbelägna spannmålsodlare. Än idag kommer 90% av det spannmål som Skåne-möllan förädlar från kontraktsbönder inom 10 mils radie. Tanken var också att satsa på innovation, utveckling och flexibilitet. På så vis skulle man kunna konkurrera med de större producenterna. Sedan kvarnen startades har Skåne-möllan haft en stadig tillväxt och idag levereras mjöl, skräddarsydda produkter och egna innovationer till bagerier, konditorier och livsmedelsindustrier.