Barlie S3000

Barlie S3000 är en fullkornsprodukt av lätt skalade, klippta och försvällda kornkärnor. Barlie S3000 lämpar sig väl som fullkornsalternativ i bröd med helkorn. Produkten sväller mycket snabbt, 2 timmar i kallt vatten. Ingen egen skållning behövs. Genom att kornets yttre delar finns kvar i produkten bibehålles en hög mängd naturliga mineraler och vitaminer. Detta gör också att kornets botaniska struktur är intakt. Detta medför att Barlie S3000 ger ett långsamt blodsockersvar i kroppen – Barlie S3000 innehåller långsamma kolhydrater.

Art.nr: 6205, 24 kg, helpall 648 kg.

Skåne-möllan