Barlie W6000

Barlie W6000 är en fullkornsprodukt av slipade hela och värmebehandlade kornkärnor. Barlie W6000 är lämplig för inblandning i degar som vill ges fullkornskaraktär, munkänsla och smak. Blötlägges minst fyra timmar i kallt vatten före användning, de sväller totalt med 1,5 – 2 gånger sin egen vikt. Genom att kornets yttre delar finns kvar i produkten bibehålles en hög mängd naturliga mineraler och vitaminer. Detta gör också att kornets botaniska struktur är intakt, vilket medför att Barlie W6000 ger ett långsammare blodsockersvar  – Barlie W6000  innehåller långsamma kolhydrater.

Art.nr: 6215, 25 kg, helpall 675 kg

Skåne-möllan