Roggie G1500

Roggie G1500 är en fullkornsprodukt av fint klippta försvällda rågkärnor. Lämplig för inblandning i matbröd. Roggie G1500 blötlägges ej före användning – de sväller totalt med en vilotid på degen på 10-30 minuter. Lämplig för direkt inblandning i degar som vill ges fullkornskaraktär, munkänsla och smak.

Art.nr: 6230, 25 kg, helpall 675 kg

Skåne-möllan