Roggie S3000

Roggie S3000 är en fullkornsprodukt av klippta försvällda rågkärnor. Lämplig för inblandning i matbröd. Roggie S3000 blötlägges 2 timmar före användning – de sväller totalt med 1,5 – 2 ggr sin egen vikt i kallt vatten. Lämplig för inblandning i degar som vill ges fullkornskaraktär, munkänsla och smak.

Art.nr: 6218, 25 kg, helpall 675 kg.

Skåne-möllan