Kalender

Torsdagen den 1 februari 2024 kl: 15:00

Bokslutskommuniké 2023

Onsdagen den 27 mars 2024 kl: 15:00

Årsredovisning 2023 publiceras

Onsdagen den 17 april 2024 kl: 15:00

Årsstämma och delårsrapport jan-mars 2024

Torsdagen den 15 augusti 2024 kl: 15:00

Delårsrapport jan-juni 2024

Torsdagen den 24 oktober 2024 kl: 15:00

Delårsrapport jan-sept 2024

Torsdagen den 30 januari 2025 kl: 15:00

Bokslutskommuniké 2024

Onsdagen den 23 april 2025 kl: 15:00

Årsstämma och delårsrapport jan-mars 2025

Tyst period

Skåne-möllan AB iakttar en tyst period i samband med rapporttillfällen. Den tysta perioden är 30 dagar inför varje rapporttillfälle tills att resultatet från rapportperioden har offentliggjorts. Detta innebär att ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under perioden.