Om Skåne-möllan

Den innovativa skånska kvarnen

Skåne-möllan ligger mitt bland böljande sädesfält vid skånska Tågarp. Ända sedan starten 1972 har vi producerat högkvalitativt mjöl och utvecklat skräddarsydda produkter. Personligt engagemang och en flexibel produktionslinje har gjort vår småskaliga kvarn till ett intressant alternativ, eller komplement, till de större mjölleverantörerna.

Ständigt blicken framåt

Idag är vi en av de ledande svenska spannmålsinnovatörerna. Vi skräddarsyr produkter för olika applikationer och linjer och har en produktionsapparat som tillåter mindre batcher och möjlighet att mala var sort för sig. I den ursprungliga kvarnen fokuserar vi på mjöler av alla de slag. I havrekvarnen förädlar vi havre till konsument och industri. Vi har under årens lopp utvecklat unika tekniker som resulterat i hållbara produkter med efterfrågade egenskaper.

Hållbarhet är kvalitet

Att Skåne-möllan ligger mitt i en högproducerande spannmålsbygd, omgärdad av Skånes bördigaste åkerjord, är inte en tillfällighet. En av grundstenarna är att inte vara beroende av båttransporter med importerat spannmål, utan istället fånga och förädla råvarorna nära den plats där de odlas. Än idag kommer 90% av det spannmål som Skåne-möllan förädlar från kontraktsbönder inom 10 mils radie.