Möllarens

I butikerna hittar ni våra produkter under namnet Möllarens. För att garantera kvaliteten arbetar vi med utvalda spannmålsodlare som producerar den råvara vi önskar. För att receptet skall ge samma bakresultat varje gång krävs stabila egenskaper hos mjölet. Detta uppnås genom noggrann kontroll och ständig uppföljning av varje odlares leveranser.

Bagarens recept

Jonny bagares recept som är bakade med mjöler ur Möllarens mjölsortiment!

Lycka till med baket!

Jonny Bagare hittar felet

Ibland går det inte riktigt som planerat. Det vet alla, och det vet Jonny! Att göra fel ibland kan man väl stå ut med, men att inte veta vad man gjort fel så att man kan lära sin läxa, det är värre.

Tillsammans med oss på Skåne-möllan utvecklade Jonny därför en felsökarguide.